mauricederkater bannerquinnie animittwoch
DieNachbarnVonOben Quinnie 567x262 Lunchkino Newsletter logoneu

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineABC 14:45 F/d
14:45 F/d

BABYLON

188 Min, 16 (16)

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineMovie 1 19:45 E/df
19:45 E/df
19:45 E/df
19:45 E/df
19:45 E/df
19:45 E/df
19:45 E/df

DECISION TO LEAVE

138 Min, 16 (16)

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineMovie 3 17:30 Korean./df
17:30 Korean./df
17:30 Korean./df
17:30 Korean./df
17:30 Korean./df
17:30 Korean./df
17:30 Korean./df
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineClub 15:45 D
15:45 D
15:45 D
15:45 D
15:45 D
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineClub 13:30 D
13:30 D
13:30 D
13:30 D
13:30 D
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineMovie 2 14:15 Ohne Dial.
14:15 Ohne Dial.
14:15 Ohne Dial.
14:15 Ohne Dial.
14:15 Ohne Dial.
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineMovie 2 16:15 D
16:15 D
16:15 D
16:15 D
16:15 D
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineABC 13:00 D
13:00 D
13:00 D
13:00 D
13:00 D
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineMovie 2 20:15 F/d
cineMovie 3 20:15 F/d
20:15 F/d
20:15 F/d
20:15 F/d
20:15 F/d
20:15 F/d

LA LIGNE

104 Min, 12 (14)

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineMovie 1 12:00 F/d
12:00 F/d
12:00 F/d

LE OTTO MONTAGNE

148 Min, 10 (14)

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineABC 20:30 It/df
17:30 It/df
20:30 It/df
17:30 It/df
20:30 It/df
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineCamera 14:00 D
14:00 D
14:00 D
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineABC 18:00 E/df

OSKARS KLEID

102 Min, 6 J

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineABC 15:15 D
15:15 D
15:15 D
15:15 D
15:15 D

PAN'S LABYRINTH

116 Min, 16 J

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineClub 20:15 Sp/d

RETOUR A SEOUL

115 Min, 12 (16)

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineMovie 3 14:30 OV/d
14:30 OV/d
14:30 OV/d
14:30 OV/d
14:30 OV/d
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineCamera 14:00 D
14:00 D
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineCamera 20:15 E/df
20:15 E/df
20:15 E/df
20:15 E/df
20:15 E/df
20:15 E/df
cineMovie 2 14:30 E/df
14:30 E/df
cineMovie 3 20:15 E/df
14:30 E/df
14:30 E/df

THE SON

123 Min, 14 J

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineMovie 1 12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df

TRIANGLE OF SADNESS

148 Min, 12 (14)

Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cineABC 17:30 E/df
20:30 E/df
17:30 E/df
20:30 E/df
17:30 E/df
20:30 E/df
17:30 E/df
Do
02.02
Fr
03.02
Sa
04.02
So
05.02
Mo
06.02
Di
07.02
Mi
08.02
Do
09.02
Fr
10.02
Sa
11.02
cine
Bubenberg
17:15 D
17:15 D
17:15 D
17:15 D
17:15 D
17:15 D
17:15 D